Allalaetavad materjalid


... kehtiva Ehitusseadustiku kohaselt tuleb valgustuspaigaldis välja ehitada energiatõhusalt ja ehitaja ei tohi omatahtsi teha muudatusi neid tellijaga kooskõlastamata. Vajadusel tuleb teostada uus energiatõhususe arvutus. Kehtivat Ehitusseadustikku vt. siit ja 1.10.2019 kehtima hakkavat Ehitusseadustikku saab lugeda siit


..."Hoone energiatõhususe miinimumnõuded", vastu võetud 11.12.2018 nr 63 . Kehtivat määrust saab lugeda siit.

 ... Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika kohta on ehitusseadustiku raames välja antud ja vastu võetud 5.06.2015 uus määrus 58, mis hakkas kehtima 01.07.2015 ja millega saab tutvuda siin

...21.07.2015 hakkasid kehtima ka uued nõuded ehitusprojektile. Määrust nr 97, mis vastu võeti 17.07.2015, saab lugeda siit 

... Uut määrust nr 62, mis võeti vastu 8.06.2015 ja mis hakkas kehtima 01.07.2015 "Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile" saab lugeda siit 

...alates 6.07.2015 kehtib uus omanikujärelevalve kord, mis kehtestati Ehitusseaduse §20 lõike 5 alusel. Vastavat määrust nr 80 02.07.2015, saab lugeda siit

... Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/32/EÜ raames on Komisjon vastu võtnud määruse nr. 245/2009, mis esitab sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampidele, kõrgrõhulampidele, eelpool toodud lampide liiteseadistele ja valgustitele uued nõuded etappide kaupa. Vastavalt sellele direktiivile ei toodeta ega tooda kolmandatest maadest Euroopasse induktiivdrosseleid luminofoorlampidega valgustitele. Ka kehtib sama direktiiv ka elektroonsetele liiteseadistele energiamärgisega EEI=A3.

... turujärelvalve korraldamiseks ja kolmandatest riikidest pärit toodete kontrollimiseks on  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, 9.juuli 2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelvalve nõuded seoses toodete turustamisega, millega saab tutvuda siit

... Kehtivat määrust 58 "Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded" saab lugeda siit

...Eesti Standardikeskuses on saadaval standardi EVS-EN 15193-1:2017 Hoonete energiatõhusus. Energianõuded valgustusele. Osa 1: Spetsifikatsioonid, Moodul M9 ja CEN/TR Hoonete energiatõhusus. Energianõuded valgustusele. Osa 2: Tehniline aruanne EN 15193-1 juurde. Standard on tõlkimisel eesti keelde. Lisateavet vt.siit

...hetkel kehtiv "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" §3 all on öeldud, et "Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist." Füüsikaliste ohutegurite alla kuuluvad ka valgustuse puudused (§6). Kehtivat seadust saab lugeda siit

... Kehtiv standard EVS-EN 12464-1:2011 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad. on eestikeelsena Standardikeskuses hinnaga 18 € saadaval. Lähemalt saab lugeda siit

... UUS! Ilmunud on uus standard CEN/TS 17165:2018 "Light and Lighting - Lighting System Design Process". Saadaval Standardiametis hinnaga 13,22 €. Lähemalt saab lugeda siit

... 14.10.2011 hakkasid kehtima uued "Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule", mis on vastu võetud "Rahvatervise seaduse" §7 ja "Ehitusseaduse" §3 alusel. Määruse §10 ütleb, et kui tehisvalgustuse paigaldamisel on juhindutud standardist EVS-EN 12464-1 nõuetest, eeldatakse et valgustuspaigaldis on lahendatud korrektselt. Vastavat määrust täpsema sõnastusega  saab lugeda siit

...01.01.2016 hakkasid kehtima Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumidele. §10 ütleb, et valgustus tuleb lahendada vähemalt standardite miinimumnõuete kohaselt. Määrusega saab tutvuda siin

...UUS! Ilmunud on inglise keelne juhend hooldeteguri arvutamiseks valgusarvutustes "ISO/CIE TS 22012:2019 "Light and Lighting - Maintenance factor determination - Way of working". Saadaval Standardikeskuses hinnaga 122,79 €. Ostuvõimalustega saab tutvuda siin

...UUS! Ilmunud on eestikeelne standard EVS-EN 12665:2018 Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused. Saadaval Standardikeskuses hinnaga 19,05 €. Ostuvõimalustega saab tutvuda siin

... UUS! Ilmunud on eestikeelne standard EVS-EN 12193:2019 Valgus ja valgustus. Spordivalgustus Saadaval Standardikeskuses hinnaga 17,08 €. Ostuvõimalustega saab tutvuda siin

... Määrus nr 7 Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele hakkasid kehtima 01.04.2012. §8 ütleb, et "Tehisvalgustus peab tagama noortelaagri ruumide ühtlase ja hajutatud valguse." Tutvuda saab siin

...alates 1.01.2019 hakkas kehtima uus Toote nõuetele vastavuse seaduse redaktsioon. Seadust saab vaadata siit

Kontakt

Tallinn, 12614, Harju maakond

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
+372 7112 173
+372 5119 708

Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ
Reg.kood 11731729

Külastajaid

Meil on lehel 12 külalist ja 0 liiget

TTIB-st

Nüüdisaegne valgustustehnika areneb pidevalt, luues uute valgustusalaste tehnoloogiate ja juhtimisviiside kasutamisega võimaluse energiasäästuks. Leedtehnoloogia kiire areng nõuab pidevat kursisolekut uute teadmiste rakendamise valdkonnas ning orienteerumist väga erineva kvaliteediga toodete hankimisel. Valguse ja valgustuse mõju tervisele ja töövõimeusele on seni alahinnatud. Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ tegevusalaks on valgustustehnika valdkond pakkudes turvatunnet oma valgustusalaste otsuste langetamisel.